Phantasmagoria of Dim.Dream/Tłumaczenie

Tłumaczenie tekstów z Phantasmagoria of Dim.Dream dla łatwiejszego czytania.

Dołączono również transkrypcję oryginalnych tekstów by zachęcić tłumaczy do przyłączenia się i poprawienia jakości tłumaczeń.

Dokumentacja

Dialogi i tryb VS