Z powodu wzmożonej ilości spamu, konta na stan obecny nie są tworzone automatycznie. Wnioski o konta użytkowników są akceptowane przez administrację. W celu stworzenia konta, prosimy kierować się na tą stronę. W biografii wpiszcie cokolwiek, co potwierdzi, że nie jesteście botem. Prosimy też o zajrzenie na nasz kanał na Discordzie.

Użytkownik:DennouNeko/Samouczek IRC

Z Touhou Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Oficjalnym kanałem polskiej Touhou Wiki jest #touhouwiki.pl na irc.esper.net, ale z powodu większej ilości aktywnych edytorów osoby znające język angielski szybciej uzyskają pomoc na oficjalnym kanale Touhou Wiki, #touhouwiki.

Samouczek powstał z myślą o osobach rozpoczynających przygodę z IRC. Zawiera krótki opis i podstawy komunikacji na kanałach IRC.

Ponieważ kanały #touhouwiki i #touhouwiki.pl zostały założone w sieci EsperNet, część opisu została napisana z perspektywy tej sieci, jednak większość opisanych elementów jest wspólna dla wszystkich sieci i klientów IRC.

Czym jest IRC

IRC, czyli Internet Relay Chat jest jedną ze starszych usług ułatwiających rozmowy na tematycznych lub towarzyskich kanałach komunikacyjnych. Szkieletem sieci IRC jest grupa serwerów, które przekazują pomiędzy sobą wiadomości użytkowników, którzy dołączyli do tego samego kanału.

Jeśli opóźnienia pomiędzy klientem a serwerem stają się zbyt długie, może dojść do rozłączenia (najczęściej oznaczane przez „Quit: Ping timeout”). Większość klientów IRC próbuje wznowić połączenie (w zależności od ustawień).
Podobnie jest w przypadku, gdy opóźnienia pomiędzy serwerami stają się zbyt duże. Jeśli dojdzie do rozłączenia serwerów, próbują ponownie nawiązać połączenie (jest to tzw. „NetSplit”). W zależności od klienta taka sytuacja jest różnie oznaczana, ale często pojawia się informacja typu „Quit: *.net *.split”.

Wiadomości

Każda wiadomość nie poprzedzona poleceniem zostaje wysłana do wszystkich osób znajdujących się na tym samym kanale IRC, co osoba wysyłająca wiadomość.

Polecenia

Poza zwykłymi wiadomościami wysyłanymi do wszystkich użytkowników znajdujących się na tym samym kanale istnieją również polecenia. Polecenia zaczynają się od ukośnika „/” (nie może być przed nim żadnych innych znaków) i najczęściej są wstępnie sprawdzane przez klienta, ponieważ nie każdy klient pozwala na wysyłanie dowolnych poleceń do serwera. Spora część klientów pozwala również na zdefiniowanie tzw. „aliasów”, czyli skróconych wersji poleceń lub nowych nazw dla poleceń.

Podstawy

Gdy konfiguracja klienta IRC sprawia, że nie zostajemy połączeni automatycznie (lub chcemy dołączyć do nowego serwera), możemy samodzielnie wydać odpowiednie polecenia. Służą do tego /server lub /connect (w zależności od klienta).

Format:
/connect <adres sieci lub adres serwera>

Przykład:
/connect irc.esper.net

Po połączeniu z nowym serwerem, jeśli chcemy rozmawiać z innymi musimy również dołączyć do kanału. Dokonuje się tego przy pomocy /join. Jeśli nie chcemy dłużej rozmawiać na określonym kanale, możemy go opuścić używając /leave.
Możemy prowadzić niezależnie rozmowy na więcej niż jednym kanale w obrębie jednego serwera (i jeśli klient na to pozwala, również dołączyć do kilku serwerów).

Format:
/join <nazwa kanału>
/leave <nazwa kanału>

Przykład:
/join #touhouwiki.pl
/leave #touhouwiki.pl

Aby zakończyć komunikację przez IRC możemy oczywiście zamknąć klienta, ale nie jest to zbyt czyste zakończenie połączenia. Aby poprawnie zakończyć połączenie i powiadomić o tym serwer używamy polecenia /quit. Opcjonalna wiadomość zostanie dodana do linijki informującej o opuszczeniu przez użytkownika kanału, np. (Quit: Muszę uciekać!).

Format:
/quit [opcjonalna wiadomość]

Przykład:
/quit Muszę uciekać!

Jednym z najczęściej używanych poleceń jest /msg. Pozwala na wysłanie prywatnej wiadomości do innego użytkownika. Format polecenia jest następujący:

Format:
/msg <nick> <wiadomość>

Przykład:
/msg Jasiu Chciałem Ci coś powiedzieć...

Często spowoduje to, że klient otworzy dodatkowe okno (lub zakładkę) dla prywatnej rozmowy. W takim przypadku można pominąć polecenie /msg w nowym oknie, a wysyłane wiadomości będą wysyłane wyłącznie do rozmówcy.

Czasem (z różnych względów) chcemy lub jesteśmy zmuszeni zmienić nick. Używamy do tego polecenia /nick.

Format:
/nick <nowy nick>

Przykład:
/nick Jasiu

Rejestracja nicku

Aby zarejestrować nick należy wysłać odpowiednią wiadomość do bota NickServ. Zapisze on nasze hasło i powiąże nick z adresem e-mail aby niepowołana osoba nie korzystała z naszego konta.
Uwaga: W przypadku wiadomości, w których podajemy hasło, należy zwracać szczególną uwagę na to, by przed ukośnikiem nie pojawiły się dodatkowe znaki.

Aby zarejestrować obecnie używany nick wysyłamy wiadomość:

Format:
/msg NickServ REGISTER <hasło> <adres e-mail>

Przykład:
/msg NickServ REGISTER foo bar@nowhere.lo

Na nasz adres e-mail zostanie wysłana wiadomość, którą należy skopiować do klienta IRC, aby potwierdzić rejestrację.

Aby dokonać identyfikacji w przypadku linkowanego klienta www, wystarczy zaznaczyć pole „Login to Services” i wpisać nick oraz hasło użyte podczas rejestracji.

Jednak jeśli używany klient nie obsługuje automatycznej identyfikacji, po każdym połączeniu się z serwerem IRC należy wysłać wiadomość do bota NickServ aby zostać zidentyfikowanym.

Format:
/msg NickServ IDENTIFY <hasło>

Przykład:
/msg NickServ IDENTIFY foo

Po poprawnej identyfikacji pozostajemy zidentyfikowani aż do czasu zakończenia lub zerwania połączenia z serwerem, nawet jeśli zmienimy nick.

Dodatkowe

Polecenie /me pozwala nam przedstawić wykonanie jakiejś akcji w formie nieco odmiennej od zwykłej wiadomości. Sposób wyświetlania może się różnić w zależności od używanego klienta, ale wiadomość jest poprzedzana naszym nickiem bez żadnych nawiasów, często takie wiadomości są dodatkowo oznaczane innym kolorem.

Format:
/me <wiadomość>

Przykład:
/me tańczy
Zostanie wyświetlone jako np.:
* Jasiu tańczy

Boty

Często do kanałów IRC są dodawane boty, które ułatwiają kwestie administracyjne, pomagają śledzić aktywność użytkowników lub spełniają rolę czysto rozrywkową. Takim botem na kanale #touhouwiki.pl jest Koa.
Polecenia wydaje się botowi najczęściej zaczynając wiadomość specjalnym znakiem (np. „@time” w przypadku Koa), zwracając się do bota rozpoczynając wiadomość jego nickiem (np. „Koa: time”, nie poprzedzamy polecenia znakiem specjalnym) lub wysyłając prywatną wiadomość (np. „/msg Koa time”, nie podajemy @, a wynik jest widziany tylko przez wysyłającego polecenie).

Opis wybranych funkcji dla Koa:

format przykład opis
help <polecenie> help help Wyświetla pomoc (w j. angielskim) dla podanego polecenia.
more [nick] more Jeśli poprzednia odpowiedź kończy się informacją (# more messages), more wysyła prośbę o wysłanie następnej części wiadomości. Nick jest wymagany tylko jeśli chcemy poznać następną część odpowiedzi przeznaczonej dla innego użytkownika.
time time Wyświetla obecną datę i czas serwera, na którym znajduje się bot.
tell <nick> <wiadomość> tell Jasiu Podaj dalej Natychmiast próbuje przekazać wiadomość użytkownikowi o podanym nicku (o ile jest dostępny).
later tell <nick> <wiadomość> later tell Jasiu Musimy porozmawiać Zapisuje wiadomość, którą przekaże podanemu użytkownikowi przy pierwszej okazji (np. po jego zalogowaniu).
seen <nick> seen Jasiu Wyświetla ostatnią wiadomość podanego użytkownika i kiedy została wysłana.
seen any <nick> seen any Jasiu Wyświetla ostatnią czynność podanego użytkownika i kiedy została wykonana. Od seen różni się tym, że wyświetla również kiedy użytkownik dołączył lub opuścił kanał lub będąc na kanale z botem zmienił nick.

Dodatkowo Koa posiada pasywną funkcję wyświetlania tytułu strony internetowej, gdy wiadomość na kanale zawiera link.